Training Werkwoordspelling!

februari 12, 2013  |  Uncategorized

Werkwoordspelling
voor groep 7/8 en brugklas
Doel: beheersing en bewustwording van de Nederlandse werkwoordspelling
Voor kinderen die moeite hebben met alle regels van de Nederlandse taal biedt RT-Amsterdam een op maat gemaakte cursus werkwoordspelling. In twaalf weken behandelen we de gehele Nederlandse werkwoordspelling. Systematisch nemen we alle onderdelen van de werkwoordspelling door. Door deze werkwijze is deze cursus is ook geschikt voor kinderen met dyslexie.

Deze speciale cursus start met een diagnostisch dictee om te kijken op welk niveau de leerling zich bevindt. In overleg maken we een afspraak met de leerkracht om te vragen welke lesmethode de school gebruikt en welke onderwerpen binnen de werkwoordspelling zijn behandeld.
Op deze manier kan ik de cursus beter afstemmen op uw zoon of dochter.

De praktijk wijst uit dat veel kinderen, mede onder invloed van (faal)angst onder hun niveau presteren. Met een goede beheersing van de Nederlandse taal zouden zij beter kunnen laten zien waartoe ze in staat zijn. In twaalf lessen worden leerlingen in kleine groepjes, of desgewenst individueel, voorbereid op een toekomst waarin goede beheersing van alle regels van de Nederlandse taal voor ieder kind (een vereiste) van grote meerwaarde is.

Algemene indeling van de lessen:

–          Wekelijks bespreken we het behandelde onderwerp en het huiswerk.
–          Iedere les behandelen we een volgende stap binnen de werkwoordspelling.
–          Bij ieder lesthema hoort instructie en inoefening binnen de les.
–          Werkwoordspelling leer je stap voor stap. Dit vraagt veel training, dus na iedere les krijgt een leerling oefeningen mee voor thuis die we de week daarna bespreken. Met dagelijks tien minuten oefenen wordt het beste resultaat bereikt.
–          Kinderen leren spelenderwijs altijd het beste. Dat geldt ook voor spellen. Oefeningen in spelvorm, die horen bij iedere les, krijgt een leerling digitaal mee naar huis om er thuis verder mee te trainen.
–          Na twaalf weken maakt iedere leerling een eindtoets. Aan de hand van deze resultaten kijk ik of de leerling de werkwoordspelling beheerst.

De cursus in twaalf weken:
* De eerste week starten we de cursus met een diagnostische toets, behandelen we de definitie van het werkwoord en trainen we het herkennen van werkwoorden.

* In de tweede week behandelen we het huiswerk van de week ervoor en herhalen we samen kort het onderwerp nog een keer. Bij deze les  gaan we dieper in op het vinden van de persoonsvorm.

* In de derde t/m de achtste week behandelen we, naast het huiswerk en een korte samenvatting van de week ervoor, de verschillende tijden en vormen waarin de persoonsvorm zich kan bevinden. Stap voor stap leert een kind de regels voor werkwoorden en hoe je tot een bepaalde uitgang komt. Aan de hand van speciale schema’s oefenen we alle spellingregels en lossen we vragen op als: Wanneer schijf ik stam + de, en wanneer schrijf ik de stam + te? En, wanneer schrijf ik een  -d of –t aan het eind van een woord? Wanneer wordt de regel van het Taxi Kofschip toegepast?”

*Engelse werkwoorden komen veel voor in de Nederlandse taal, ook deze woorden behandel ik in een aparte les.

* Les negen gaat over het voltooid deelwoord en werkwoorden die geen persoonsvorm zijn. Hoe zit het met deze spellingsregels? En, hoe zit het met de regel van het Taxi Kofschip bij het voltooid deelwoord?

*In les tien herhalen we  alle werkwoordsvormen. Juist deze herhaling is de beste manier om werkwoordspelling deel van jezelf te maken.

*In les elf hebben we het over het bijvoeglijknaamwoord dat is afgeleid van het voltooid deelwoord. We beantwoorden de vraag: ‘Waarom schrijf je ‘Het bestede geld’ en niet ‘Het besteedde geld’ of ‘Het besteedte geld?’

*De cursus wordt afgesloten met een controle toets. Aan de hand van de resultaten kan ik zien of de werkwoordspelling in voldoende mate beheerst wordt.

Tot slot krijgen de leerlingen een handig, leuk hulpmiddel mee om foutloos te kunnen blijven spellen.

De kosten van RT Amsterdam training Werkwoordspelling zijn €300,-. Dit is inclusief trainingsmateriaal.


Comments are closed.