quote-5

Financiering

Remedial teaching kan in bepaalde situaties gefinancierd worden uit de leerling gebondenfinanciering (het rugzakje).

Tarieven

De gehanteerde tarieven zijn overeenkomstig de adviezen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers.

De intake is gratis.

Remedial teaching 60 min. €  60,00
Lees- en spellingonderzoek € 250,00
Spellingonderzoek € 150,00
Training werkwoordspelling € 300,00
Rekenonderzoek € 250,00
Dyslexie Screening Test € 150,00
Dyslexie Screening Test kleuters €   75,00
Faalangstonderzoek € 150,00
Faalangstonderzoek met observatie € 200,00
Faalangst training € 150,00
Brugklas training (4 keer, in een kleine groep) € 100,00
Telefonisch contact 15 min. €   12,50
Gesprek op school 15 min. €  15,00

 

De afgesproken begeleidingstijden zijn bindend. Indien er 24 uur voor de
begeleiding wordt afgezegd, kan er naar een vervangende begeleidingstijd
gezocht worden. Als u binnen 24 uur voor de geplande begeleidingstijd
afzegt, wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.

Na de laatste begeleiding van de maand wordt er een factuur aan u
gestuurd. U wordt verzocht de factuur binnen 14 dagen te betalen. Eventueel kunnen er betalingsregelingen getroffen worden.

Ouders kunnen de begeleiding op elk moment, om welke reden
dan ook, tussentijds stopzetten.