vanuit een gestructureerde en inspirerende omgeving wil ik ruimte geven de kinderen zich te ontwikkelen tot creatieve, slimme en zelfredbare individuen bij Remedial Teaching Amsterdam.

 

Remedial Teaching

Remedial teaching is hulp verlenen aan leerlingen die (pedagogische/didactische) hulp nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn met of zonder diagnose voor bijvoorbeeld: faalangst, ADHD, ADD, Autisme Spectrum Stoornissen, Hoogbegaafdheid in combinatie met leerproblemen.

Remedial teaching betekent letterlijk vertaald: herstellend lesgeven. Het is een vorm van extra ondersteuning voor kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen.

De remedial teacher

Een remedial teacher is een leerkracht die speciaal is opgeleid om kinderen met leerproblemen doelgericht te helpen. Door te reageren op signalen die een kind uitzendt en gebruik te maken van zijn/haar unieke sterke kanten en kwaliteiten, brengt de remedial teacher hen verder in hun persoonlijke (leer-)ontwikkeling. Met als doel dat het vastgelopen leerproces weer op gang komt.

Mogelijke voordelen voor  uw kind zijn: zich gelukkiger voelen in de klas, zich meer geaccepteerd voelen, meer zelfvertrouwen en motivatie krijgen.  Deze voordelen leiden tot betere leerprestaties.

Hulp is mogelijk op het gebied van:

-Dyslexie-Lezen (technisch/begrijpend lezen)
-Spelling
-Taalontwikkeling
-Rekenen
-Schrijven
-Concentratie
-Werkhouding

Daarnaast is er ruimte voor huiswerk begeleiding.

IMG_1276

 

 

 

 

 

 

 

Remedial teaching vindt plaats in de praktijk. De praktijk is gevestigd op de Baarsjesweg in Amsterdam, verrichten van onderzoek en aanbod van begeleiding op school is in overleg optioneel. Er is ook de mogelijkheid om aan huis remedial teaching te krijgen.