Master SEN – Remedial Teacher
De opleiding tot Master Special Educational Needs – Remedial Teacher leert hoe tegemoet kan worden gekomen aan de specifieke ondersteuningsbehoeftes van leerlingen met taal- en leesproblemen en reken- en wiskundeproblemen.
De opleiding geeft verdieping in verschillende theorieën en leert deze aan de praktijk te koppelen. Door de inzichten die ik heb ontwikkeld, versterk ik mijn professioneel handelen en dat van mijn collega’s. De opleiding is voor leraren en zorgspecialisten in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Inhoud
De ontwikkeling van een onderzoekende houding stelt mij in staat een krachtige en rijke leeromgeving te creëren. Binnen deze opleiding leerde ik denken vanuit de mogelijkheden van leerlingen met leerproblemen. Daarbij werkte ik samen met ouders, collega’s en andere betrokkenen. Daarnaast heb ik de onderwijsbehoeften van leerlingen met leerproblemen onderzocht. Op basis van praktijkgericht onderzoek ontwerp en realiseer ik een passend en stimulerend orthodidactisch klimaat voor alle leerlingen. Ik geef vorm aan een effectieve leeromgeving op verschillende niveaus: van individueel niveau naar groeps- en schoolniveau.