Wat is dyslexie?
Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Dyslexie betekent letterlijk niet kunnen lezen. Het is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Kinderen met dyslexie herkennen woorden niet op dezelfde snelheid als hun leeftijdsgenootjes. Voor een kind met dyslexie is het moeilijk om letters direct als klanken te herkennen. Daardoor is het moeilijk om van die letters één woord te maken en om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken.

Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties ernstig belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. Bij een vroegtijdige diagnose en, indien noodzakelijk behandeling van dyslexie, kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken.

 

Signaleringsonderzoek Dyslexie
Ik bied de mogelijkheid een didactisch onderzoek uit te voeren naar dyslexie met de Dyslexie Screening Test. Als de uitkomst van dat onderzoek wijst in de richting van dyslexie kan een dyslexieverklaring worden aangevraagd. Voor die verklaring is nader psychologisch onderzoek noodzakelijk. Ik werk daarvoor samen met enkele orthopedagogen/psychologen met de specialisatie dyslexie, die bevoegd zijn dat deel van het onderzoek uit te voeren. Zij mogen eventueel een dyslexie verklaring geven.